Krzysztof Wilde

Kandydat na Rektora Politechniki Gdańskiej

Skarbem Politechniki Gdańskiej są pracownicy. To oni kształcą studentów, zdobywają kolejne osiągnięcia naukowe i działają na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Każdy jest potrzebny i może znaleźć na naszej Uczelni swoje miejsce. Każdy powinien mieć możliwość rozwoju i osiągnięcia satysfakcji z pracy oraz przyjemności z przebywania na terenie kampusu. Każdy powinien mieć możliwość znalezienia swojego "life balance", dającego podstawy do spokojnego i stabilnego rozwoju. Tylko to jest gwarancją trwałego i harmonijnego rozwoju Politechniki Gdańskiej. Wypracowanie takich rozwiązań wymaga jednak wspólnej, żmudnej pracy, do której będę Państwa niestrudzenie namawiał. Wierzę, że się uda. Zróbmy to razem!

Za swoje największe osiągnięcie jako dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG uważam zespolenie dwóch wydziałów w jedną jednostkę, która stała się najlepszym w Polsce wydziałem kształcącym w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. W aktualnej kadencji udało mi się stworzyć zespół, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.

Z mojej inicjatywy jako dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na początku kwietnia bieżącego roku odbyło się pierwsze ogólnopolskie seminarium pt. Kierunki rozwoju dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport, które zgromadziło prawie wszystkich przedstawicieli polskich wydziałów ILiT i pozwoliło przyjąć ważne dla ILiT zasady współpracy między polskimi ośrodkami akademickimi.

Na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej przeprowadziłem działania wpływające na podniesienie naukowej i ekonomicznej pozycji Wydziału. Opracowaliśmy program doskonałość naukowa WILiŚ, na który składa się szereg działań, w tym premiowanie publikacji pozwalające osobom aktywnym uzyskiwać dodatkowe wynagrodzenie sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sukcesem okazało się też uruchomienie grantów GRAM dla pracowników naukowych WILiŚ, wspierających badania i rozwijanie umiejętności aplikowania o wnioski projektowe. Zdecydowałem o wprowadzeniu zasad obniżania pensum na WILiŚ dla pracowników zajmujących się działalnością naukową.

Usprawniłem organizację prac na rzecz studentów poprzez powołanie prodziekanów i pełnomocników z uprawnieniami prodziekanów ds. czterech kierunków studiów realizowanych na WILiŚ.

Unowocześniłem funkcjonowanie administracji wprowadzając katalog usług porządkujący obsługę administracyjną pracowników i studentów, w tym powołaliśmy do życia wydziałowe Biuro Projektów wspierające naukowców w tworzeniu krajowych i zagranicznych projektów badawczych.

Wprowadziłem zasady realizacji umownej działalności badawczej z poszanowaniem interesu Politechniki Gdańskiej.
Pozyskałem fundusze na inwestycje i remonty m.in. na pierwszy etap modernizacji budynku Żelbet oraz budynek Centrum Ekoinnowacji, a także na liczne inwestycje aparaturowe.

Jestem przekonany, że moje doświadczenie w zarządzaniu wydziałem będzie bardzo pomocne w kierowaniu Uczelnią. Aby zamierzone cele zostały osiągnięte, konieczne jest jednak wspólne opracowanie strategii rozwoju Uczelni, wypracowanie mapy drogowej niezbędnych prac oraz podjęcie wspólnych działań wdrożeniowych.
 

Podstawowe deklaracje i zamierzenia

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele,

Zróbmy to razem!