Krzysztof Wilde

Kandydat na Rektora Politechniki Gdańskiej

Szanowni Państwo,

Koleżanki, Koledzy, Przyjaciele, 
Drogie Studentki, Drodzy Studenci!

Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia, za przesłane życzenia i gratulacje.
Serdecznie dziękuję za zaufanie i wybór na stanowisko Rektora Politechniki Gdańskiej.

Krzysztof Wilde

 

.........................................

 

Szanowni Państwo,

Podjąłem decyzję o kandydowaniu na funkcję Rektora. Moją pozycję zawodową i to gdzie obecnie jestem zawdzięczam Politechnice Gdańskiej i uważam, że to jest właściwy moment, abym oddał swoją osobę do dyspozycji społeczności akademickiej, jako Rektor tej Uczelni.

Jestem przekonany, że moje doświadczenia zdobyte w trakcie pracy na Uniwersytecie Tokijskim, pełnienia funkcji dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz eksperta w ministerialnych zespołach doradczych są gwarancją poprowadzenia Politechniki Gdańskiej w kierunku najbardziej prestiżowych jednostek naukowych w kraju i świecie i uzyskaniu statusu uczelni badawczej.

Masowe poparcie, jakie otrzymałem podczas procesu zgłaszania kandydatów na Rektora utwierdza mnie w przekonaniu, że Społeczność Politechniki Gdańskiej oczekuje z jednej strony kontynuacji prac zapoczątkowanych przez obecne Władze, ale z drugiej -  korekty popełnionych błędów. To dla mnie wielkie zobowiązanie i motywacja. Bardzo za to dziękuję. Aby zamierzone cele zostały osiągnięte, konieczne jest jednak wspólne opracowanie strategii rozwoju Uczelni, wypracowanie mapy drogowej niezbędnych prac oraz podjęcie działań wdrożeniowych. Wierzę, że się uda.

Zróbmy to razem!